Teenused

Risk Management OÜ teenused on loetletud vasakpoolses ääremenüüs, millel klikkides saate ülevaate töö sisu kohta. Tellijapoolse lähteülesande korral, teeme konkreetse pakkumise vastavalt Tellija objekti või tegevusvaldkonna iseärasustele. Palume saata meile lähteülesanne, näiteks töökeskkonna audit.

UUS TEENUS 2010! Tööohutuse plaan ehituse peatöövõtjatele või ehituse omanikettevõttele! 

UUENENUD TÖÖTERVISHOIU ja TÖÖOHUTUSE SEADUS 2021 annab alust arvata, et kõik varasemalt tehtud riskianalüüsid tuleks kaasajastada ka siis kui töökeskkonnas ei ole midagi muutunud.

UUS TEENUS 2022! Elutähtsa teenuse toimepidevuse riskianalüüsi ja plaani etapiviisiline konsultatsiooniteenus elutähtsa teenuse osutajale.

2024 aastal Tööinspektsiooni poolt kontrollitavate ettevõtete nimekirja leiab siit. Eelkõige on valimis need ettevõtted kes ei ole TI iseteeninduskeskkonda üles laadinud riskianalüüsi.