Ettevõttest

RISK Management OÜ on asutatud aastal 2000 ning oli esimene riskikonsultatsioonidele ja riskianalüüside teostamisele spetsialiseerunud ettevõtte Eestis. Risk Management OÜ pakub mitmekülgset riskianalüüsi alast ja riski ohjet toetavat teenust. Lisaks teenuste osutamisele oleme aastate jooksul teinud ka arenduslikku ja metodoloogilist tööd.

Tänaseks on ettevõte tegutsenud juba 23 aastat ning väidame end olevat suurimate kogemustega füüsilise keskkonna riskianalüüside tegija Eestis. Risk Management OÜ teenused hõlmavad riskianalüüse ja riskinõustamisi töökeskkonna, kriisireguleerimise, hädaolukorraks valmisoleku, kemikaaliohutuse, toiduohutuse, arhiiviohutuse, turvalisuse ja veel mitmetes valdkondades.

Risk Management  OÜ teenuseid on kasutanud arvukad kliendid, sealhulgas nii avaliku- kui erasektori esindajad  (vaata Risk Management OÜ kliendibaasi). Toome siinkohal mõned näited: Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet, Ravimiamet, Vabariigi Presidendi Kantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Energia, Riigikohus jpt. Mõned Risk Management OÜ tehtud tööd on  meie klientide poolt või nende nõusolekul muudetud avalikult internetis kättesaadavaks (vaata Risk Management OÜ avalikustatud töid).

Risk Management OÜ omab Terviseameti registreerimistõendit nr 0004 töötervishoiuteenuste osutamiseks ergonoomia ja tööhügieeni alal.

Risk Management OÜ aitab oma tegevusega säästa looduskeskkonda ning muuta paremaks meie kõigi töökeskkonda.

Riski ohjamine loob paremad võimalused Teie jätkusuutlikkuseks!