Avalikustatud töid

Meie klientide poolt avalikustatud Risk Management OÜ töödega saate tutvuda alljärgnevalt:

Miiduranna sadamaalal paikneva Miiduranna Külmladu ammoniaagi käitlemisest tulenevate piirangute  eksperthinnang

Orajõe suusasilla riskianalüüs eelprojekti alusel

Lisa V Alexela terminali kavandatava laienduse riskide hindamine (koostaja Risk Management OÜ)