Elutähtsate teenuste toimepidevuse plaan

Toimepidevuse plaan koostatakse nö “töövihiku” laadse väljunddokumendina toimepidevuse plaani koostamise juhendile, millel on olemas nõuetekohane struktuur ja sisseviidud teave vastavalt Tellijalt ja/või tema kaasabil saadud lähteandmetele ja riskianalüüsil saadud järeldustele. Plaani on edasise töö kaigus ja uute andmete lisandumisel võimalik jooksvalt täiendada ning edasi arendada - kas Tellija enda poolt, Risk Management OÜ poolt jätkutellimuse alusel või Tellija poolt tunnustatud ja volitatud kolmanda isiku poolt.