Risk, riskianalüüs ja riskijuhtimine

Sõna risk tuleneb tõenäoliselt kreekakeelsest sõnast rizikon mis algselt tähendas juurt. Ladina keeles võeti sõna kasutusele kalju tähenduses (allikas: Wikipedia).

Tänapäevasele lähedases tähenduses võeti riski mõiste kasutusele 16-17 sajandi kaubalaevanduses. Riski mõiste tekkimine ja teadvustumine on oluliselt mõjutanud tänapäeva ärimaailma kahe kandva põhimõtte kujunemist. Need on:

 • kindlustuse põhimõte;
 • osaluse põhimõte (osaühing, aktsiaselts jm).

Praegusel ajal on riski mõistel mitmeid erinevaid tähendusi. Neist enamus on üldistatavad kaheks põhiliseks määratluseks.

 • risk on mingi ebasoodsa sündmuse esinemise võimalus (tõenäosus);
 • risk on mingi ebasoodsa sündmuse tõenäosuse ja tagajärgede kombinatsioon.

Riski mõiste on mõlemal juhul seotud määramatusega - kindlate ja välistatud sündmuste puhul riski ei esine.

Riskid tehakse kindlaks ja hinnatakse  riskianalüüsi ning hoitakse ohjes riskijuhtimise abil.

Rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO - International Organization of Standardization) poolt on need mõisted määratletud järgmiselt:

Riskianalüüs (Risk assessment) - riskianalüüsi ja riski hindamise protsess tervikuna.

Riskijuhtimine (Risk Management) - koordineeritud tegevused organisatsiooni suunamiseks ja juhtimiseks riski seisukohalt.

Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon on välja toodud järgmised põhimõtted riskijuhtimises:

 • Riskijuhtimine peaks olema osa otsuste tegemisel.
 • Riskijuhtimine peaks selgesõnaliselt viitama määramatusele.
 • Riskijuhtimine peaks olema süstemaatiline ja struktureeritud.
 • Riskijuhtimine peaks tuginema parimale kättesaadavale teabele.
 • Riskijuhtimist tuleb kohandada.
 • Riskijuhtimine peaks arvestama inimtegurit.
 • Riskijuhtimine peab olema läbipaistev ja kõikehõlmav.
 • Riskijuhtimine peaks olema dünaamiline, regulaarne ja muutustele reageerima.
 • Riskijuhtimist peab olema võimalik pidevalt parendada ja täiustada.

Risk Management OÜ on seadnud eesmärgiks pakkuda oma klientidele mitmekülgseid lahendusi nii riskianalüüsi teostamisel ja/või korraldamisel kui ka riskijuhtimise nõustamisel eeltoodud põhimõtetele tuginedes.